¿D’aquí a poc seràs mare? Has estat mare ja i estàs buscant quin tipus d’ajudes per naixement de fill existeixen i a quins pots optar?

Actualment, hi ha unes quantes ajudes per naixement de fill per a mares que acaben de tenir un nadó, especialment aquesta la auyda per naixement de fill, que no és més que un estímul per als pares a tenir fills per augmentar la taxa de natalitat.

Prestació per maternitat i paternitat

Aquest tipus de prestació està destinada a aquelles parelles que estan treballant, i hagin tingut un fill, o l’hagin adoptat. Aquest tipus de prestació és l’anomenada “naixement i cura de menor”.

Ajudes per naixement de fill

Es tramita a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i la poden sol·licitar qualsevol persona que el seu contracte hagi estat suspès per la cura del fill, ja sigui per compte d’altri o per compte propi. Dins dels requisits per accedir-hi, també entren l’adopció i l’acollida.

Requisits per sol·licitar-la

 • Haver tingut un nadó, adopció o acolliment
 • Haver estat treballant per compte d’altri o propi
 • Tenir cotitzats entre 90 dies i 1 any.
 • Per als pares (prestació per paternitat) necessitarà mínim 180 dies de cotització.

Prestació econòmica per naixement o adopció

Aquest tipus de prestació es tramita també a la Seguretat Social, i consta d’un pagament únic de 1.000 euros. Sempre i quan es compleixin els requisits d’accés a aquesta prestació.

Aquests requisits per sol·licitar la prestació per naixement són:

 • Ser família nombrosa o monoparental
 • Si no es compleix el requisit de dalt, la mare deu tenir una discapacitat reconeguda, com a mínim de 65% o superior.

Aquest tipus d’ajuda, està exempta de l’IRPF, a més, la podran sol·licitar espanyols o estrangers, sempre que tinguin residència legal a Espanya.

Si estàs rebent alguna altra prestació destinada a mares o pares per naixement, serà incompatible. Però, si que serà compatible (la podràs sol·licitar), si estàs rebent alguna de les següents:

 • Ajut per adopció múltiple
 • Ajuda per fill o menor d’acollida a càrrec
 • Pensió d’orfandat
 • Subsidi especial per part múltiple

Ajuda per part múltiple o adopció múltiple

Si el teu cas és el de donar a llum a diversos nadons alhora (part múltiple), o acolliment múltiple, podràs rebre aquest tipus d’ajuda que oscil·len entre els 3600 euros, i els 10.800 euros, sempre que, depenent de el nombre de fills.

Aquest pagament serà a “únic pagament“, i varia en funció de l’nombre de fills que hagin nascut o adoptat gràcies a dos progenitors. Tant espanyols com estrangers residents legal a Espanya.

A través de aquest enllaç del BOE, podràs veure com es calcula l’ajut, que varia depenent de l’salari mínim interprofessional de l’any en curs, multiplicat per 4, 8 o 12. Si es dóna el cas, que un dels fills, hagi nascut o hagi estat acollit amb una discapacitat, aquesta computarà el doble.

Calcular ajuda per part o adopció múltiple

Aquest tipus d’ajuda es calcula en funció del nombre de fills, i sempre tenint en compte el salari mínim interprofessional de l’any en curs (de l’any en què neixen), serà de la següent manera:

 • 2 fills: el salari mínim es multiplicarà per quatre
 • 3 fills: el salari mínim es multiplicarà per vuit
 • 4 fills o més: el salari mínim es multiplicarà per dotze

Compatibilitat de rebre aquesta ajuda si estàs rebent també:

 • Subsidi especial per maternitat o adopció múltiple
 • Ajuda per fill o menor a càrrec
 • Pensió d’orfandat

Ajuts a famílies nombroses

És important, que si ets una família nombrosa (3 o més fills a Espanya) tinguis el títol que acrediti la teva família com a nombrosa. Hi ha dos tipus de títol o carnet per a famílies nombroses, el general, que és 3 o més fills, i l’especial, que són 5 o més fills.
A més, les famílies nombroses, tenen deduccions especials en la declaració de la renda. Però anem realment a la quantitat fixada que poden rebre les famílies nombroses:
 • 3000 € sempre que la unitat familiar sigui de 6 fills
 • 2400 € sempre que hagin 5 fills
 • 1800 € sempre que siguin família amb 4 fills
 • 1200 € quan sigui una família general de 3 fills, o hi hagi un fill amb discapacitat

A més, les deduccions en la Declaració de la Renda són acumulables, per això mateix podràs estar beneficiant d’aquesta ajuda, ia més estar cobrant el subsidi per desocupació, o qualsevol altre ajut.

No t’oblidis d’estar en possessió de el títol de família nombrosa, tindràs l’oportunitat de beneficiar-te de molts descomptes a nivell municipal i autonòmic.

Ajudes a mares treballadores

No importa si estàs treballant per compte d’altri o per compte propi, sempre que estiguis donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, podràs deduir en l’IRPF anual 1200 euros, fins que el teu fill compleixi 3 anys d’edat.

Si ho prefereixes, en lloc de deducirtelo, podràs sol·licitar l’abonament mensual de 100 euros cada mes, fins que el nen tingui 3 anys.

En el cas que la mare mori, la custòdia passarà a el pare o tutor legal, i aquest tindrà dret a seguir deduint la part corresponent fins que el menor compleixi 3 anys.

La poden sol·licitar espanyols o estrangers residents legalment a Espanya, a més d’haver estat treballant en actiu per compte propi o aliè.

Si vols demanar o modificar Cita Prèvia amb la Seguretat Social

[bn-categorizations etiqueta=”seguretat”]