pensión orfandad

Quan la mare, el pare, o tots dos progenitors, moren, els fills d’aquests tindran el dret de percebre una pensió d’orfandat. Aprofundim més en quins són els requisits, com sol·licitar-la i quina és la seva durada.

Què és la pensió d’orfandat?

La pensió d’orfandat és una ajuda econòmica que els fills de progenitors que han mort poden sol·licitar. D’aquesta manera, s’assegura una ajuda econòmica a causa de que els ingressos dels progenitors han desaparegut i no es pot auto valer per si mateix.

Però tot i ser molt simple el fet del que és en si aquest ajut econòmic, cal aprofundir més en cadascuna de les situacions que es poden trobar, a causa que la normativa és complexa, i no a cada orfe se li pot concedir el mateix. Per això, anem a respondre tots els dubtes que puguis tenir en referència a l’ajuda econòmica que ofereix la Seguretat Social.

Requisits per sol·licitar una pensió per orfandat

Pensió d'Orfandat requisits

Els requisits varien molt, depenent de si qui ho sol·licita és l’orfe en si, o un dels progenitors, a més l’edat varia molt en la quantitat a percebre, i si només mor la mare, o el pare, o tots dos.

Requisits de l’orfe

Perquè un nen o adolescent orfe pugui sol·licitar i beneficiar-se de la pensió d’orfandat, no es requereix que els dos progenitors morin, tan sols és requisits que un d’ells ho faci per poder sol·licitar-la.

A més, si ha mort el cònjuge del progenitor, també es podrà demanar, sempre que el matrimoni tingui com a mínim 2 anys abans de la mort de l’cònjuge, sense necessitat que el cònjuge sigui fill físic de qui mor.

L’edat per a sol·licitar la pensió d’orfandat, mai haurà de superar els 21 anys d’edat, per tant, haurà de tenir menys de 21 anys, excepte en dues situacions on l’edat varia.

 • Si l’orfe té alguna discapacitat reconeguda, ja sigui de gran invalidesa, o permanent, no hi haurà límit d’edat per a sol·licitar la pensió d’orfandat.
 • Si a més, l’orfe no treballa o els seus ingressos són inferiors al SMI (Salari mínim interprofessional), l’edat per continuar percebent la pensió d’orfandat o sol·licitar-la, serà de fins a 25 anys.

Requisits del progenitor

Els requisits perquè el progenitor sol·liciti aquest tipus de pensió, hauran de ser les següents:

Si la causa de la mort (mort) ha vingut per una malaltia comuna, llavors:

 • Haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat Social
 • Tenir una cotització mínima de 500 dies en els últims 5 anys.
 • Quan un treballador mor, i en el moment de morir, no estaven donats d’alta a la Seguretat Social, llavors s’haurà d’explicar un període de cotització mínim de 15 anys.

Si la causa de la mort ha estat per un accident no laboral o laboral, o per alguna malaltia professional, llavors:

 • NO s’exigirà període de cotització mínim si la causa de la mort ha estat per un accident (laboral o no) o per malaltia professional.

Quantia de la pensió d’orfandat

Pensió d'Orfandat

Aquesta ajuda econòmica que es percep mensualment, es tramita a través de la Seguretat Social, i la quantia la determina les cotitzacions de la víctima, si han mort els dos progenitors, si hi ha altres orfes, etc. A més, també depèn molt si la causa de la mort ha estat per accident laboral, no laboral, malaltia professional, etc.

És important que si queden dubtes, consultar amb l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

 • Per norma general, la quantia a percebre serà de el 20% de la base reguladora de la persona que ha mort.
 • També, l’import mínim que es cobrarà, serà de 194,90 € com a mínim i només en el cas de defunció d’un dels progenitors, si han mort els dos progenitors, com a mínim es percebrà 677,80 € cada mes (pensió de orfandat absoluta).
 • Aquest ajut econòmica es percebrà cada mes, a més es comptarà amb 2 pagues extraordinàries al juny i novembre.

Sol·licitar la pensió d’orfandat

Primer cal demanar cita prèvia a la Seguretat Social (INSS), per a posteriorment, poder sol·licitar la pensió d’orfandat a l’oficina més propera. En el cas de tenir certificat electrònic, podràs tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica.

[bn-categorizations etiqueta=”seguretat”]

Terminis per iniciar la sol·licitud

Els terminis són clars, des del moment de la defunció d’un o dos progenitors, es podrà presentar, sempre que no se superin els 21 anys d’edat, o els 25 anys.

A més, la Seguretat Social pot trigar fins a 90 dies (3 mesos) a resoldre la sol·licitud i donar una resposta en ferm.

Documentació necessària

Primero, se deberá descargar y rellenar aquest formulari oficial. A més d’aquest formulari, cal presentar la següent documentació:

 • DNI o NIE
 • Si és el tutor que sol·licita la pensió en nom de l’orfe, presentar document que ho demostri, resolució judicial o administrativa amb la sentència.
 • Certificat de defunció (demanar al Registre Civil)
 • Llibre de família