El SEPE (antic INEM), compta amb uns quants tipus d’ajudes per a víctimes de violència de gènere, segueix llegint perquè t’expliquem com acollir-te a aquest dret anomenat Renda Activa d’Inserció (RAI), a més, coneixeràs altres tipus de prestacions també disponibles i que podràs sol·licitar.

Tipus d’ajuts per a víctimes de violència de gènere

Per a totes les dones que han estat víctima de violència domèstica o de gènere en algun moment de la seva vida, hi ha dos tipus d’ajudes socials, entre elles tenim a;

 • Ajuda de pagament únic
 • Renda Activa d’Inserció (RAI)

Ajuda de pagament únic

Aquest tipus de prestació per a víctimes de violència domèstica el tramiten des dels Serveis Socials de la teva Comunitat Autònoma, per tant, per sol·licitar-la i tramitar-la, hauràs d’anar als Serveis Socials de la teva localitat (on vius). Més avall us deixem els enllaços directes depenent de la comunitat autònoma on visquis:

Selecciona a sota la teva Comunitat Autònoma i Inicia els tràmits

Renda Activa d’Inserció (RAI)

pago único víctimas de violencia de género

Aquest tipus d’ajuda per a víctimes de violència de gènere, és una ajuda extraordinària que se’ls concedeix a tota aquella persona que no tingui dret a cap altre tipus de subsidi, i que a més;

No tingueu la possibilitat de tornar a trobar feina, per exemple als aturats de llarga durada, a les persones de més de 50 anys, als emigrants retornats, i a les víctimes de violència domèstica.

Requisits per sol·licitar el RAI (Renda activa d’inserció)

Segons el Reial Decret 1369/2006,els requisits establerts perquè es pugui cobrar el RAI per ser víctima de violència de gènere, són els següents;

 • La persona interessada haurà de demostrar que és víctima de violència de gènere o domèstica, això és mitjançant un certificat que expedeixen els Serveis Socials, o, si no una resolució judicial, mesures de protecció, etc.
 • Haurà d’estar inscrit com a demandant d’ocupació (apuntar-se a l’atur)
 • No tenir una edat superior als 65 anys (en aquest cas s’atorgarà el subsidi per a majors de 65 anys)
 • No estar convivint amb el suposat agressor.
 • Que els ingressos mensuals no superin els 710 €.
 • Tampoc haurà d’haver cobrat el RAI durant tres vegades.

Quant dura la prestació de l’RAI i quant es cobra?

La Renda Activa d’Inserció destinada a víctimes de violència de gènere o domèstica, té una durada de 11 mesos, podent-se renovar fins entris ocasions.

La quantia a cobrar de forma mensual serà sempre en base a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), i sempre serà de l’80% de l’IPREM.

En aquest any 2020, la quantia a cobrar d’el RAI per a víctimes de violència de gènere o domèstica serà de 430 € mensuals.

Se avisa que, una vez estemos cobrando el RAI, no se estará cotizando para la jubilación.

On tramitar l’ajut RAI per a víctimes violència de gènere?

Totes les sol·licituds hauran de tramitar-se a través de les Oficines de Servei Públic d’Ocupació Estatal (EL SEPE) (Antic INEM).

Quant triga a aprovar-se l’ajuda per a víctimes de violència de gènere?

El Temps estimat en el qual resol a favor o en contra serà d’un o dos mesos, depenent de el nombre de sol·licituds que tinguin en aquest moment la Direcció Provincial de Servei Públic.

 

Documentació necessàries per tramitar la prestació

Ens caldrà el Model Oficial, en aquest imprès ens indicaran que documentació alternativa hem d’aportar, entre aquesta documentació s’haurà de portar la següent;

 • Declaració de renda de la persona que ho sol·licita.
 • Si la persona que ho sol·licita no viu sola, i té familiars que visquin amb ella o estiguin al seu càrrec, també ha de presentar la declaració d’aquestes persones.
 • Un full de domiciliació bancària
 • Compromís d’activitat
 • Es necessitarà l’original i còpia de l’DNI, NIE o TIE.
 • Llibre de família (o equivalent en cas d’estrangers)
 • Acreditació conforme és víctima de violència de gènere o de violència domèstica. Aquesta acreditació pot ser una ordre judicial, una mesura d’allunyament contra l’agressor o protecció judicial, un informe de l’fiscal, o dels serveis social, o de qualsevol administració pública que acrediti que vostè és víctima de violència domèstica o de gènere.

No t’oblidis de fer el següents si estàs cobrant el subsidi especial per a víctimes de violència de gènere

És important que mai t’oblidis de renovar la demanda d’ocupació (segellar  l’atur), ja que si no segelles la targeta de l’atur quan et toqui, podràs perdre l’ajuda de l’RAI durant l’any vigent, i no podràs tornar a sol·licitar-la fins passats els 11 mesos que és quan s’ha de tornar a renovar el RAI.

com segellar l'atur

Si en algun moment les rendes que estàs cobrant s’han vist incrementades, i aquest requisit ja no ho compleixes (mentre segueixes cobrant el RAI), hauràs de comunicar-ho a l’Oficina d’Ocupació de la teva localitat.

No notificar suposarà una sanció molt greu que pot comportar al fet que tornis tota l’ajuda que has estat cobrant mentre els teus rendes eren més altes de l’requisit establert.

Altres tipus d’ajudes per a víctimes de violència de gènere

Existeixen més tipus d’ajuda per a totes les dones que han estat víctimes de violència, ja sigui domèstica o de gènere. Entre els altres tipus d’ajuts (que no sempre són amb caràcter econòmic), tenim;

 • Assistència jurídica gratuïta
  • Qualsevol dona que hagi estat víctima, tindrà dret a assistència jurídica gratuïta, això es recull en l’article 20 de la LOMPIVG, en la Llei 1/1996 de l’10 de gener.
  • També es recull en el Reial Decret 996/2003 de el 25 de Juliol.
 • Ajudes de caràcter Social
  • Com no, no podem oblidar el número de telèfon 016
   • Mitjançant el 016 podràs tenir atenció telefònica i gratuïta, recursos i informació, drets de les víctimes, assistència i acollida, assessorament jurídic els 365 dies de l’any les 24 hores del dia.
  • App “Libres”
   • És una aplicació mòbil que pots instal·lar de forma gratuïta, el que farà aquesta aplicació és prestarà assistència a qualsevol víctima.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat presenta l’aplicació per a Smartphone ‘LIBRES’. Una aplicació dirigida a dones que pateixen violència de gènere i a qualsevol persona que detecti en el seu entorn una possible situació de maltractament. Textos, vídeos, àudios i testimonis reals de dones que han superat la violència de gènere són alguns dels continguts que es podran trobar en aquesta aplicació que incorpora, a més, eines pràctiques de gran utilitat per a les usuàries.

Per garantir la seguretat de les persones que es descarreguin l’aplicació, la icona de la mateixa apareix camuflat al menú principal. Així les dones que pateixen violència de gènere se senten lliures per utilitzar-la.

Si vols demanar informació médica