Per demanar Cita prèvia ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) hem d’entendre que és un organisme que comprova l’estat de el vehicle que posseeixes, per exemple la seguretat del mateix, les condicions que té per a circular i qualsevol cosa que pugui representar un perill per als usuaris que l’ocupin. També analitza els efectes mediambientals de l’transport i si pot representar algun risc per als vianants.

Què és la inspecció ITV?

Tant l’article 253 del Codi de la Circulació, substituït per l’article 10 del Reglament General de Vehicles, vigent des del dia 27 de juliol de 1999, com el Reial Decret 920/2017, de 23 d’octubre, estableixen l’obligació que els vehicles matriculats siguin sotmesos a inspecció periòdica. Aquestes inspeccions tenen la missió de comprovar que tant l’estat general, com els elements de seguretat del vehicle, es troben en condicions que li permetin continuar circulant sense que el vehicle constitueixi un perill per als seus ocupants ni per a les altres persones, o per a les coses.

L’obligatorietat de les inspeccions periòdiques

Ve imposada per una directiva europea, la qual estableix unes pautes generals uniformes per a tots els països de la UE.

Les inspeccions periòdiques

Es fan seguint un “Manual de procedimento de inspección de las estaciones ITV” unificat per a totes les estacions d’ITV de l’Estat espanyol. La darrera versió publicada d’aquest manual és de maig de 2018, i el podeu consultar al web del “Ministerio de Industria, Energía y Turismo”.

El Manual d’inspecció esmentat identifica els diferents elements i equips del vehicle que han d’ésser inspeccionats, descriu el mètode d’inspecció de cadascun d’ells i defineix els criteris que permeten avaluar si l’element o equip està en condicions acceptables de funcionament.

La ITV consisteix doncs en el control dels punts principals del vehicle, agrupats en els 10 grups d’inspecció següents:

1. Condicionament exterior
2. Carrosseria
3. Condicionament interior
4. Senyalització i enllumenat
5. Emissions
6. Frens
7. Direcció
8. Eixos i suspensió
9. Bastidor, motor i transmissió
10. Altres

Per fer una inspecció al teu vehicle segons el Reial Decret 920/2017 a la ITV necessites d’una cita prèvia. Aquí t’expliquem com fer-la.

Qui fa la inspecció a Catalunya?

D’acord amb els principis continguts a la directiva europea corresponent i d’acord amb el que estableix el Reial Decret 920/2017, de 23 d’octubre, (BOE 271, de 8 de novembre de 2017), les inspeccions periòdiques d’ITV s’han de fer en estacions d’inspecció tècnica expressament autoritzades per a aquest fi.

El Departament d’Empresa i Coneixement ha fet seva la preocupació del Govern de la Generalitat de Catalunya de donar servei a tots els ciutadans de Catalunya, per la qual cosa ha establert una àmplia xarxa d’estacions d’ITV, composta per 44 estacions fixes d’ITV.

Malgrat això, per a les poblacions més allunyades, per a flotes de vehicles i per als vehicles agrícoles, la Secretaria d’Empresa i Competitivitat mitjançant la Sub-direcció General de Seguretat Industrial, ha previst que el servei es pugui donar amb el suport de 3 estacions mòbils de tipus universal, 4 estacions mòbils més especialment adaptades per a la inspecció de vehicles agrícoles, especials i ciclomotors, i 1 estació mòbil per a ciclomotors.

Per tal de facilitar l’acompliment de l’obligació de passar la ITV als ciutadans de Catalunya, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, mitjançant la Sub-direcció General de Seguretat Industrial, ha previst un sistema d’informació de quina estació fixa és la més propera al municipi on pertany i el calendari de desplaçaments, amb les ubicacions de les unitats mòbils dedicades a les inspeccions de vehicles agrícoles, especials i ciclomotors.

Requisits per demanar una cita prèvia ITV

La documentació necessària per poder optar a una cita ITV és senzilla; a l’a hora de passar la ITV del teu vehicle i vagis a una estació oficial el que necessites és: una targeta d’inspecció tècnica de vehicles (Targeta d’ITV) i el permís de circulació si la inspecció és periòdica. En el cas que no sigui periòdica es requereix posar-se en contacte directament amb una estació propera.

Qui pot sol·licitar la cita prèvia a la ITV?

Qualsevol persona que porti la documentació exigida pot passar la ITV, així que si el teu pare o amic et demanen el favor mentre portis la documentació que s’exigeix ​​pots fer-li el favor. Hi ha diverses estacions on portes res més el teu cotxe, la documentació i ells s’encarreguen de treure la ITV per tu.

Sol·licitar cita prèvia ITV

Si vols sol·licitar la cita prèvia ITV has de seguir una sèrie de passos que trobaràs més endavant. Depenent de la companyia que presti aquest servei algunes formes de sol·licitar la cita poden canviar, en algunes pots sol·licitar la cita a través d’una trucada telefònica però en la majoria és per mitjà d’internet.

Demanar cita prèvia ITV per internet

Hi ha moltes companyies que ofereixen el servei per treure la ITV, nosaltres et donarem l’exemple segons el web gencat.cat/itv i per accedir a la cita prèvia has de seguir els següents passos:

Entrada al web principal, després a la dreta trobaràs un botó que diu “Xarxa de estacions ITV” clicar allà.

 

Per a demanar dia i hora per a passar la ITV, ho podeu fer a través de les webs de les entitats habilitades pel servei d’inspecció tècnica de vehicles o bé trucant als telèfons indicats:

fletxa link Certio Itv, S.L. – Tel. 902 790 791
fletxa link RVSA. Revisions de vehicles, S.A. (PrevenControl) – 972 49 29 12 / 93 739 91 91
fletxa link APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L. – Tel. 902 930 200
fletxa link GRUPO ITEVELESA – Tel. 902 011 774
fletxa link Tuv-Sud Atisae – Tel. 900 535 680

 

 

El següent pas és triar la data i hora de la cita per poder validar-la.

Tria la data que més et convingui, igual que l’hora. Després que omplis aquests camps podràs passar a el següent.

Aquí ompliràs les dades personals, si no plenes les dades ràpidament es pot bloquejar la cita, hi ha un comptador de 5 minuts de la part dreta que t’indicarà el temps. Has de col·locar el teu nom, cognom, correu, mòbil i altres dades personals per validar el pagament.

També acceptar les polítiques i després triar el pagament.

Finalment hauràs de fer el pagament per poder acabar de realitzar la cita prèvia, pots pagar per via visa, mastercard, amex o triar pagar a l’estació, després que hagis fet el pagament o elegit pagar a l’estació validaràs la cita.

Només resta esperar el dia indicat per poder fer el servei d’ITV.

¿Es pot cancel·lar la cita prèvia a la ITV?

Si passa alguna cosa inesperada mentre estàs esperant la teva cita ITV pots cancel·lar la cita la ITV sense problemes, en qualsevol de les empreses que ofereixen aquest servei podràs trobar l’opció d’anul·lar la cita, en el cas de SGS ITV podràs trobar després de demanar la teva cita un correu electrònic amb les dades de la convocatòria.

A la fi de l’correu podràs veure un enllaç; a l’ingressar a l’ell pots cancel·lar o modificar la cita ITV que abans has establert. Revisa la teva safata d’entrada per trobar l’e-mail, després ho selecciones i llest.

Passa alguna cosa si cancel·leu la cita previta a la ITV?

Segons la companyia es pot aplicar càrrecs addicionals per aquest tipus d’inconvenients, però en la majoria de les empreses no succeeix això, es pot modificar també la cita si es requereix avançar, no necessàriament cal cancel·lar-la o endarrerir-.

Preguntes freqüents

Quins són els defectes greus que apareixen a la ITV?
Les fallades de motor, enllumenats, defectes en el parabrisa, cautxús i fallada en algun mecanisme important de l’cotxe són defectes greus que impediran passar el ITV.

Si vols saber més al blog de SGS ITV podràs trobar la resposta a molts dubtes.

 

Et pot interessar: