Atenció aquesta no és la pàgina oficial del SOC és només una pàgina informativa dajuda que se sosté amb la publicitat externa.

Dades Personals

Les dades de caràcter personal sol·licitades
Quedaran incorporades a un fitxer la finalitat és la comunicació de novetats relatives a la pàgina web de mindfulzen.com actuant com a responsable de l’arxiu el prestador. Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

Drets d’l’usuari

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web Citapreviasoc.es

Únicament els titulars tindran accés a les seves dades i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

D’acord amb el que disposa la LOPD

l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant del prestador.
Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Informació registrada automàticament

Utilitzem l’adreça IP dels visitants per ajudar a diagnosticar problemes amb el nostre servidor, administrar el nostre lloc web i poder mantenir el nostre programa d’estadístiques, per aconseguir la funcionalitat i total fiabilitat de sistema del nostre lloc web.

Així mateix, aquesta adreça IP pot emmagatzemar

A fi d’impedir el seu accés al nostre site, o amb motius de seguretat, entenent-se que aquesta informació és cedida per l’usuari de forma voluntària, podent ser emprada per citapreviasaoc.es a la seva discreció, sempre dins els presents Termes, condicions, i política de privacitat.

COPYRIGHT

El lloc web https://citapreviasoc.es/ i tots els dominis que a ell apunten, incloent els que ofereixen serveis sota la seva marca està editat i mantingut per https://citapreviasoc.es/.