Si vols informació per demanar Cita Prèvia Empadronament a Barcelona, a més conèixer els avantatges i responsabilitats de la ciutat comtal.

Com m’he de registrar a L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Tot ciutadà que pretengui estar més de 6 mesos vivint a la ciutat comtal és obligatori empadronar-se al registre de l’ajuntament. Aquells ciutadans independentment d’on provinguin tenen el dret i responsabilitat d’estar registrats a l’arxiu de residents. Això succeeix en qualsevol ciutat espanyola no només a Barcelona.

Per poder fer tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona necessites el DNI (Document Nacional d’Identitat) en vigor. Si ho has perdut o el tens caducat pots informar-te de com renovar-lo en l’enllaç.

Quin és el motiu de l’empadronament?

El motiu principal d’l’empadronament és el d’acreditar la permanència en el territori espanyol, sense importar nacionalitat d’origen. Aquest registre a Barcelona és obligatori si té la intenció de residir-hi durant més de sis mesos. Això està determinat per la necessitat de pagar impostos en aquesta ciutat ia més de poder beneficiar-se dels serveis socials que l’ajuntament ofereix als seus ciutadans. En realitat és un procés simple i ràpid. Seguint la línia de textos sobre recompte, veurem avui Opcionis com registrar-se a Barcelona.

 

Per què he de registrar-me a una ciutat?

Encara que aquest no és el nostre lloc habitual de residència, si decidim mudar-nos per molt temps a una altra ciutat, cal registrar-se al registre municipal. El padró és un registre dels habitants d’un determinat municipi.

Aquest registre és més que una simple forma estadística, és fonamental per poder beneficiar-se d’una sèrie de beneficis socials que l’Ajuntament, la Província i la Comunitat Autònoma ofereixen als seus conciutadans:

 • Si es tracta d’una persona estrangera, cal sol·licitar un permís de treball o residència.
 • Cal demanar assistència financera municipal.
 • Per sol·licitar documents administratius, cal aparèixer en el registre municipal
  conduir vehicles
 • Per a assumptes d’educació pública, neta o nens que puguin ser responsables
 • El registre és important per dur a terme els procediments d’estat civil corresponents.
 • Resoldre els procediments davant els jutjats i tribunals de justícia.
 • Tot el relacionat amb els serveis d’ocupació ha d’estar prèviament registrat al registre.

Cita Prèvia Empadronament a Barcelona

Com en altres ciutats vistes, per empadronar-se a Barcelona el requisit previ és sol·licitar la inscripció en el registre municipal de Barcelona. Per a això, el formulari corresponent s’ha de completar i presentar-se a l’ajuntament, acompanyat de la següent documentació:

 • Document nacional d’identitat
 • Carnet de conduir o passaport per a ciutadans espanyols.S’ha de presentar l’original i una còpia.

   

 • Passaport o document d’identitat emès pel país d’origen en el cas de ciutadans estrangers de la comunitat (original i còpia).
 • El passaport original o la targeta de residència vàlida per a estrangers no europeus (original i còpia)

Pel que fa als menors

 • Document d’identitat nacional o llibre de registre familiar (en cas que no tinguin un DNI)

A més dels documents que proven la identitat de la persona sol·licitant, s’ha de justificar que resideix en una casa a Barcelona.

Aquest fet pot ser provat per:
 • Una factura de telèfon, aigua, gas, electricitat, etc.
 • Quan el sol·licitant posseeix l’objecte.
 • Una nota simple de l’cadastre o el rebut de l’impost a la propietat també és vàlida.
 • En el cas d’un contracte d’arrendament, el contracte de lloguer a nom de la part interessada pot ser prova d’inscripció en el registre.
 • Si viu a la casa d’una altra persona, propietari o inquilí, es requereix l’autorització d’aquesta persona.

Per demanar cita prèvia per empadronar-se a Barcelona pots contactar a través de l’oficina virtual, aquí et deixem en enllaç.

 

Et pot interessar: