Puc tenir dret a una jubilació si no he cotitzat el temps suficient? La resposta és sí, i aquest tipus de subsidi es diu la prestació no contributiva per no tenir cotització suficient. A continuació t’exposem els requisits necessaris per poder sol·licitar-la.

Requisits per a sol·licitar pensió no contributiva 2020

Per culpa de l’última crisi, el nombre d’aturats de persones a partir de 45 anys va créixer exponencialment, arribant a tenir aturats de llarga durada sense la possibilitat de poder trobar una ocupació digna, i amb la següent conseqüència de no poder cotitzar per la seva futura jubilació, arribant fins i tot a no tenir cotització suficient per sol·licitar la jubilació.

Per això, quan una persona no té cotitzacions suficients, el Servei Públic d’Ocupació Estatal no deixa a l’usuari a la intempèrie, sinó que hi ha una ajuda anomenada “pensió no contributiva de jubilació (PNC)”.

5 requisits que deus complir si o si

 • Primer hauràs de tenir 65 anys o més per tenir el dret a la jubilació.
 • Hauràs de residir legalment a Espanya.
 • En cas contrari, tenir un mínim de residència permanent de 10 anys.
 • No tenir dret a la jubilació contributiva (no tenir cotització)
 • No tenir rendes superiors als 5.538 euros anuals

Requisits si vius amb altres persones

En el cas que el sol·licitant convisqui amb altres persones, com poden ser el seu marit, parella, fills, els néts, nebots, etc. Es tindrà en compte els ingressos de la unitat familiar (de l’habitatge).

En aquest cas, els límits d’ingressos (de les rendes) canviessin, havent de complir els següents requisits extres :

 • Si es conviu només amb el cònjuge o parent cosanguíneo (de segon grau):
  • Renda màxima anual permesa de tota unitat econòmica (Unitat Familiar): 9.400 € anuals.
   • Si són tres persones les que conviuen en la unitat familiar, llavors no es poden tenir rendes superiors als 13.200 euros anuals.
   • Si són quatre persones les que conviuen en la unitat familiar, llavors no es pot sobrepassar les rendes superiors als 17.100 euros anuals.
 • Si es conviu amb parents cosanguíneos, ia més, en la unitat familiar també estan algun pare o fill, llavors les renda anual màxima serà de:
  • Convivència de dues persones: 23.412 € anuals com a màxim.
  • Convivència de tres persones: 33.120 € anuals com a màxim.
  • Convivència de quatre persones: 42.721 € anuals com a màxim.
 • A més, no s’haurà d’estar rebent una altra prestació o subsidi que siguin incompatibles amb la pensió no contributiva, els ajuts no compatibles són:
   • Pensió no contributiva d’Invalidesa
   • Pensions d’Assistència
   • Subsidis de Garantia d’Ingressos Mínims
   • Ajudes a la tercera persona
   • Ajuda per fill a càrrec amb discapacitat

Si es aquesta percebent alguna ajuda de les dalt indicades, no compliràs amb aquest requisit i no tindràs dret a la pensió no contributiva.

No tenir ingressos suficients

Aquest terme fa èmfasi en que les rendes de la unitat familiar, és a dir, la suma de tots els ingressos de tots els membres que conviuen dins d’ell mateix lloc, no superin els imports esmentats (depenent de el cas).

Quant es cobra de pensió no contributiva de jubilació?

pensión no contributiva para jubilados

L’any 2020, les pensions no contributives de jubilació són:

 • Quantia total (Integra) a percebre mensualment serà de 395,60 €.
 • Quantia mínima (25%) a percebre mensualment serà de 98, 90 €
 • Quantia íntegra més l’increment de l’50% a percebre mensualment és de 593 €.

A més, si dins de la unitat familiar, conviu una altra persona que també sigui beneficiada per la pensió no contributiva de jubilació, els imports mensuals seran els següents:

 • 2 beneficiaris en unitat familiar : 336,26 € / mes
 • 3 beneficiaris en unitat familiar : 316,38 € / mes
 • 4 beneficiaris en unitat familiar : 306,59 € / mes

Com es calcula la pensió no contributiva

Aquesta quantia ve definida depenent de el nombre de beneficiaris de la unitat familiar, la unitat econòmica, entre d’altres factors.

També varia el que es va a cobrar de pensió si en el mateix domicili viuen altres persones que també es beneficien d’aquest subsidi.

A més, la pensió no contributiva es cobrarà de per vida, de forma vitalícia, sempre que els requisits s’estiguin complint sempre.

¿Dónde solicitar la pensión no contributiva por jubilación?

Si tens una invalidesa igual o superior al 65%, llavors hauràs de sol·licitar la pensió no contributiva d’invalidesa, a continuació on sol·licitar aquestes pensions, i informar-te i iniciar la tramitació per cobrar-la.

 • Aquestes pensions no contributives es sol·liciten en cada comunitat autònoma, en les oficines dels Serveis de l’IMSERSO de la teva localitat. Pots localitzar l’oficina més propera fent clic en el botó de sota.