cursos soc gratis Formación Continua

Mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) podràs seguir formant-te de forma gratuïta i accedir a diferents serveis si ets una persona que està a l’atur (aturat). A més existeixen altres tipus de formació especialment enfocats a les persones en actiu (treballant).

A Catalunya a aquesta formació se’ls coneix com els cursos SOC, però tot i que estan gestionats per ells, també són coneguts pels cursos SEPE (o INEM antigament).

Cursos i formació SOC

No importa en el sector que et moguis, ja que d’aquí al SOC ens podem trobar una àmplia varietat de cursos de diferents col·lectius i categories, a més també hi ha diferents col·lectius i tipologies de cursos, entre ells tenim:

Formació contínua

La formació contínua són cursos gratuïts amb l’objectiu que les persones que estan treballant puguin seguir ampliant el seu currículum i experiència en la seva carrera laboral. Aquests estudis s’imparteixen a través de el Consorci de Formació Contínua i són cursos subvencionats a el 100%.

La Ocupacional

A aquest tipus de formació també se’ls coneix com tallers ocupacionals o dissenyats per ensenyar un ofici, també són subvencionats.

Professional Ocupacional

Aquests cursos gratuïts del SOC dels poden fer tant a persones en actiu (treballant) com aturats (en atur).

Aquests estudis són els més complets que ens podem trobar dins de l’ampli catàleg de SOC, ja que s’imparteixen classes teòriques i posteriorment es podran realitzar pràctiques en les empreses.

Els centres encarregats d’impartir aquest tipus d’estudis són els coneguts com “CIFO” (Centres d’Innovació i Formació Ocupacional).

Tingues en compte que tots els cursos que podem accedir a través del SOC són tots subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits per accedir a l’oferta formativa del SOC

Qualsevol persona que estigui treballant i vulgui seguir ampliant el seu currículum i experiència laboral, i qualsevol persona que estigui desocupada, podrà accedir als cursos SOC. Si bé és cert que hi ha cursos que només estan destinats per a aturats, i altres que només demanen com a requisit estar en una situació activa laboralment.

L’únic requisits per a les persones desocupades és:

Aprofundim ara en cada sector i quin tipus de formació ens podem trobar.

Cursos SOC per a aturats

cursos formació continua del SOC

Quan ens vam quedar en una situació legal de desocupació i estem inscrits com a demandant d’ocupació i estem rebent una prestació per desocupació o subsidi, un requisit és no rebutjar cap oferta formativa que ens demani fer el SOC, el rebutjar la formació implica que puguem perdre el dret a rebre qualsevol prestació que estiguem percebent cada mes.

Ajuts econòmics i Beques per a la formació

El SOC posa a disposició de les persones desocupades certes Beques i Ajudes econòmiques que estiguin realitzant qualsevol curs formatiu ocupacional o de formació contínua.

Aquest ajut està destinada a la despesa que pot comportar els desplaçaments als centres de formació i el transport. A més, podràs rebre beques per a:

  • La manutenció
  • Allotjament
  • Ajudes a l’transport públic
  • Ajuda a la conciliació

No t’oblidis que has d’estar inscrit com a demandant d’ocupació per a poder accedir als cursos subvencionats que imparteix el SOC i a les Beques.

Cursos SOC per a persones treballant (en actiu)

Segurament recordis en alguna empresa que hagis treballat, i estàs t’ofereixin impartir algun curs de formació contínua, aquests cursos són els que podem trobar al SOC.

Dins de tota la formació subvencionada per a persones en actiu, podem trobar la Formació sectorial, aquests són estudis concrets per especialitzar-te en alguna cosa en concret dins del teu sector.

També tenim els cursos transversals, on s’ensenya una mica més ampli i que pugui encaixar no només en el teu sector, si no en altres, com poden ser cursos d’ofimàtica, excel, idiomes, etc.

Aquests cursos estan subvencionats al 50% pel SOC, però la teva com a persona en situació activa d’ocupació (treballant) no hauràs de pagar res, sinó que serà la pròpia empresa la que es faci càrrec de l’altre 50% dels costos.

Llista de Centres de Formaciò Ocupacional (CIFO)

A continuació us deixem una llista de centres autoritzats (centres CIFO) en què podràs impartir els cursos professionals. Cada centre està especialitzat en una àrea en concret.

Centre CIFO Direcció Teléfon E-mail Árees de Referencia
La Violeta Pl. Comte de Sert, 25 08035 Barcelona 932541700 Informática y comunicacions
Hospitalet de Llobregat Ctra. Mig, 24 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 932603120 cifealorca@carm.es Imatge i So, Disseny Arts Gràfiques
Sant Feliu de Llobregat Hospitalet, 3 (esq. N-II) 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 936857790 santfeliu.soc@gencat.cat Fabricació Mecànica, Automoció
Sabadell Ctra. N-150, km 15,
08227 Terrassa (Barcelona)
937362910 Muntatge i instal·lació, Fabricació i construccions metàl·liques
Santa Coloma de Gramanet Ramon Berenguer IV, s/n 08924 Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona) 934665830 Energies renovables, Jardineria urbana, Serveis de rehabilitació i manteniment d’habitatges
Salt Alfons Moré, 1 17190 Salt (Girona) 972405570 Indústria Alimentària, Fabricació i construccions metàl·liques
Tarragona Camí de la Budallera, s/n 43007 Tarragona 977251566 Indústria Química
Lleida Enric Farreny, 3 25199 Lleida 973727620 Energies renovables, Fred Industrial, Fabricació i construccions metàl·liques