prestación por paternidad

Quan un treballador va a ser pare, ja sigui per primera, segona o tantes vegades vulgui, o vagi a adoptar, tutelar o acollir un menor, aquest tindrà dret a la coneguda prestació per paternitat. Des de l’1 d’abril de 2019, el nom d’aquest subsidi ha estat canviat per la Seguretat Social i ara se li coneix com “Permís per naixement i cura de el menor“.

Requisits per a sol·licitar la prestació per paternitat

Qualsevol treballador, en situació d’alta a la Seguretat Social, o assimilada, té dret a sol·licitar la prestació per paternitat. A més, haurà de complir un altre requisit, que és el de el període mínim de cotització a la Seguretat Social, i això varia depenent de l’edat de el pare:

  • Per a menors de 21 anys, no haurà de tenir un mínim de cotització.
  • Entre 21 i 26 anys, haurà de tenir com a mínim 90 dies cotitzats en els últims 7 anys, o si no, 180 dies cotitzats al llarg de tota la seva vida laboral.
  • Majors de 26 anys, han de tenir 180 dies cotitzats en els últims 7 anys, o en cas contrari, tenir 360 dies cotitzats en tota la seva vida laboral.

A més, no pots tenir retards ni deutes amb la Seguretat Social, per tant, abans de sol·licitar res, assegura’t de no deure res.

Prestació per paternitat per a autònoms

Prestació per paternitat

Com hem comentat abans, el pare ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social, per a això, entren dins també els treballadors per compte propi, és a dir, els autònoms.

Els requisits per sol·licitar aquesta prestació per naixement o cura de el menor en autònoms, varien lleugerament, ja que aquí no es tindrà en compte l’edat de el pare, si no més aviat la cotització mínim. Per tant, per norma general, per poder accedir a la prestació per paternitat, hauràs de tenir cotitzats mínim 180 dies en els últims 7 anys.

A més, no t’oblidis que has d’estar donat d’alta legalment en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). I com sempre, no deure cap quota d’autònoms a la Seguretat Social.

Sol·licitar prestació per paternitat (naixement o cura de el menor)

Per iniciar els tràmits i presentar la sol·licitud, hauràs d’omplir Para  aquest formulari de Prestació maternitat-paternitat per naixement o adopció i acolliment d’un menor.

Podràs descarregar i omplir aquest formulari per posteriorment presentar-lo a les oficines de la Seguretat Social més propera al teu domicili, sempre demanant cita prèvia.

Documentació necessària

Prestació per paternitat

Si ets un treballador per compte, treballant per a qualsevol empresa, la documentació que has de presentar al costat de l’formulari de dalt, és la següent:

  • DNI o NIE
  • Llibre de família (còpia i original)
  • Nombre de compte on vas a percebre els cobraments mensuals
  • Certificat d’empresa i darrera nòmina
  • Certificat de naixement de l’infant, o certificat d’acolliment o tutela

Si ets un treballador per compte propi (autònom), hauràs de presentar al costat del formulari de dalt, la següent documentació:

  • Declaració de la situació d’activitat

Tingues en compte, que si no és per naixement d’un fill, si no més aviat per una acollida, tutela o adopció, hauràs de presentar una resolució judicial (la còpia i l’original) conforme s’ha constituït l’adopció, tutela o resolució d’un acolliment en la família.

Està exempta d’IRPF la prestació per paternitat?

La resposta és clara, sí que aquesta exempta de l’pagament de l’IRPF la prestació per naixement o cura de al menor. Tota aquesta informació la pots trobar a l’Agència Tributària, en la sentència a data de 3 d’octubre de 2018 del Tribunal Suprem en 1462/2018

A més, si se t’han cobrat l’IRPF en anys anteriors, podràs recuperar l’IRPF dels exercicis 2015,2016 i 2017.

Càlcul i quan es cobra la prestació

D’acord amb la base reguladora es cobrarà el 100%, però, en el cas dels treballadors per compte propi, es tindrà en compte la base de cotització dels últims 6 mesos.

A més

Els pagaments els tramita la Seguretat Social, i aquesta prestació es pagarà a mes vençut, per tant, quant la teva sol·licitud hagi estat aprovada, rebràs el primer cobrament del subsidi per paternitat.

 

Si vols demanar o modificar Cita Prèvia amb la Seguretat Social

[bn-categorizations etiqueta=”seguretat”]